Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy Prawo oświatowe autorstwa Polski 2050 (Trzeciej Drogi). Projekt zakłada, że żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły podstawowe będą musiały zapewnić dzieciom z chorobami, które wymagają leczenia poprzez dietę, odpowiednie posiłki i narzędzie do walki z wykluczeniem.